• Radosław Belniak tel.: 504 212 863
  • Dorota Belniak tel.: 504 212 862

logo CRF

oferta

Oferta

Usługowe prowadzenie ksiąg:

prowadzenie pełnej dokumentacji rachunkowej, podatkowej, kadrowej, ZUS dla firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego poprzez komputerowe prowadzenie ksiąg i ewidencji, sporządzanie deklaracji podatkowych, list płac, deklaracji ZUS, przelewów w zakresie zobowiązań wobec US i ZUS, realizacja obowiązków wobec PFRON, rozliczenia z Urzędem Celnym w zakresie podatku akcyzowego oraz sporządzanie deklaracji Intrastat,

Outsourcing w zakresie rachunkowości spółek prawa handlowego:

prowadzenie działu kadr i księgowości u klienta z możliwością wyposażenia firmy w system informatyczny (sprzęt i oprogramowanie) w celu wymiany danych,

Zeznania roczne:

  • podatkowe rozliczenia roczne osób indywidualnych
  • dochody krajowe i zagraniczne

Doradztwo podatkowe:

  • podatki w działalności gospodarczej i ich optymalizacja,
  • podatek akcyzowy w zakresie wyrobów energetycznych.

Doradztwo ekonomiczne:

sporządzanie biznesplanów, wniosków kredytowych, analiz (pełna dokumentacja kredytów inwestycyjnych oraz krótko- i średnioterminowych - znajomość wymagań bankowych).