• Radosław Belniak tel.: 504 212 863
  • Dorota Belniak tel.: 504 212 862

logo CRF

oferta

Oferta

Usługowe prowadzenie ksiąg:

Prowadzenie pełnej dokumentacji rachunkowej, podatkowej, kadrowej, ZUS dla firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego poprzez komputerowe prowadzenie ksiąg i ewidencji, sporządzanie deklaracji podatkowych, list płac, deklaracji ZUS, przelewów w zakresie zobowiązań wobec US i ZUS, realizacja obowiązków wobec PFRON, rozliczenia z Urzędem Celnym w zakresie podatku akcyzowego oraz sporządzanie deklaracji Intrastat,

Informatyzacja przedsiębiorstw:

  • dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
  • wdrożenia i opieka powdrożeniowa systemów firmy SIMPLE S.A.

Szkolenia:

  • szkolenia z zakresu obsługi programów firmy SIMPLE S.A. połączone z praktycznymi aspektami rachunkowości oraz prawa podatkowego,
  • szkolenia z rachunkowości i prawa podatkowego.